Asociația Bucurie pentru Viață, titular al proiectului ”Construire centru de zi parter și spații de cazare parter, realizare puț forat și bazin etanș vidanjabil” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire centru de zi parter și spații de cazare parter, realizare puț forat și bazin etanș vidanjabil”, propus a fi amplasat în com. Bratovoești, sat Bădoși, T9, P330, 331, 332, județul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, Str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 ?i vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.