DENUMIRE

Asociația Bucurie pentru Via??

SEDIUL

Craiova, str. 22 decembrie 1989 nr. 28, bl. G5, sc. 1, et. 3, apt. 16, județul Dolj

CONTACT

0742 915 637

0757 155 196

Email

contact@bucuriepentruviata.ro
bucuriepentruviata@gmail.com

DATE INFORMATIVE

înscrisă la Judec?toria Craiova în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 62/05.12.2018 pe baza Încheierii nr. 1334/15.11.2018 din Dosarul nr. 29121/215/2018

Cod Înregistrare fiscală: 40281479

CONT IBAN: RO66 BTRLRONCRT0473781001, deschis la Banca Transilvania